• Ha egy jelentkező visszavonja a Programra való jelentkezését azelőtt, hogy kapcsolatba lépett volna egy lehetséges amerikai munkaadóval vagy munkaközvetítővel, az Ügynökség 350 USD (az árfolyam az alkalmazás országa szerint kerül meghatározásra) díjat számít fel a visszatérítés napján a jelentkező által kifizetett összegből.

  • Amennyiben egy jelentkező akkor vonja vissza a jelentkezését, mikor még nem igényelt USA vízumot, de már kapcsolatba lépett egy amerikai munkaadóval vagy munkaközvetítővel, és a jelölt megkapta, elutasította vagy elfogadta a munkaszerződés-javaslatot e-mailben, vagy személyesen aláírta a szerződésjavaslatot az ügynökségnél, az Ügynökség 350 USD (az árfolyam az alkalmazás országa szerint kerül meghatározásra) díjat számít fel a visszatérítés napján a jelentkező által kifizetett összegből.

  • Ha a jelölt az USA vízum igénylése előtt, de a munkáltatóval való szerződéskötést követően mondja le jelentkezését, az Ügynökség 350 USD (az árfolyam az alkalmazás országa szerint kerül meghatározásra) díjat számít fel a visszatérítés napján a jelentkező által kifizetett összegből.

  • Abban az esetben, ha a jelentkező vízumkérelmét elutasítják, az Ügynökség 0 USD díjat számít fel – amennyiben a jelölt nem első éves főiskolai hallgató, rendszeresen tett vizsgákat a Programra való jelentkezést megelőző 12 hónapban, nem ismételt évet a felsőfokú tanulmányai során, folyamatosan fordított időt a tanulásra, semmilyen okból nem hagyott ki évet a felsőfokú tanulmányai során, például az alapképzéses tavaszi félév befejezése után azonnal beiratkozott a következő tanév őszi szemeszterére, azaz azonnal beiratkozott mesterképzésre / szakképzésre/ doktori képzésre, legalább három vizsgát tett a jelenlegi tanévben, nem szerzett elégtelen érdemjegyet 2-nél több vizsgán az előző tanévekben, összesen 8-as vagy magasabb átlaggal rendelkezik az összes iskolaévre levetítve a vízumkérelem USA Nagykövetségen történő leadásának napjáig, nem iratkozott be korábban más karra, azaz nem váltott karokat és tanulmányi programokat ugyanazon a karon belül, nem tartott szünetet az érettségi és a beiratkozás között, nem tartott szünetet középiskolai tanulmányai alatt, nincs rokona az Egyesült Államokban, és az 5 órából legalább 4 órán részt vett az Utazási Iroda megbízásából szervezett speciális angol nyelvtanfolyamon. A jelölt ebben az esetben köteles az amerikai nagykövetségen folytatott interjú után a DS-2019 nyomtatványt az Ügynökséghez benyújtani, hogy jogosult legyen a visszatérítésre). A JELENTKEZÉS ORSZÁGÁTÓL FÜGGŐEN A FELTÉTELEK MÓDOSULHATNAK.

  • Ha a jelentkező nem felel meg a fenti feltételeknek, az Ügynökség 300 USD (az árfolyam az alkalmazás országa szerint kerül meghatározásra) díjat számít fel a visszatérítés napján a jelentkező által kifizetett összegből.

  • Amennyiben a jelentkező bármilyen okból a vízum kiállítását követően vonja vissza jelentkezését (beleértve családi vagy személyes okokat, melyek a jelentkező hatáskörén kívül állnak), az Ügynökség a jelentkezés visszavonásáig a jelentkező által befizetett teljes összeget visszatartja, és a jelölt nem jogosult pénzvisszatérítésre.

  • Abban az esetben, ha az Egyesült Államok Külügyminisztériuma vagy a program szervezője által a programra vonatkozóan létrehozott szabályok az Egyesült Államok Külügyminisztériumának utasításai, rendeletei, iránymutatásai vagy egyéb befolyása alapján úgy módosulnak, hogy az a program megtartását vagy egy bizonyos jelentkező részvételét lehetetlenné teszi, az Ügynökség 350 USD (az árfolyam az alkalmazás országa szerint kerül meghatározásra) díjat számít fel a visszatérítés napján a jelentkező által kifizetett összegből.

  • Ha egy jelentkező a programra vagy vízumra való jelentkezés céljából olyan dokumentumot továbbít, amelyről az Ügynökség azt feltételezi, hogy hamis, pontatlan vagy helytelen információt tartalmaz, a dokumentum meg lett hamisítva vagy egy illetéktelen személy vagy szervezet által került kiállításra, a szerződés azonnal megszűnik, és az Ügynökség a jelentkező által a szerződés megszűnésének napjáig befizetett teljes összeget visszatartja.